Loading...
ปฏิทินกิจกรรม

THAMMASAT UNIVERSITY

 

 

 

 

"THAMMASAT" In Team We Trust: How EdPEx Energizes our Togethemess"

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมแนะนำ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนดเกณฑ์บริหารคุณภาพ ISO9001: 2015”

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 
ณ ห้องสัมมนา 227 ชั้น 2 อาคารบรรยายรวม 3 (บร.3) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
วิทยากร: อาจารย์วิภูษิต จันทร์มณี (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารวมโครงการ

รายละเอียด
กำหนดการโครงการ TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
แผนโครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566

แผนโครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566
 📌 EdPEx / TQC / TQA 
 📌 ISO9001: 2015 
 📌 Knowledge Sharing
 📌 TU QD Day
 📌 Risk Management 
 📌 TU EdPEx Assessor 

รายละเอียด
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียด
ภาพกิจกรรมอบรม “เทคนิคการตรวจติดตามด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “เทคนิคการตรวจติดตามด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015”
เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูบนย์รังสิต
วิทยากร : อาจารย์วิภูษิต จันทร์มณี
🌼  คลิ๊ก ภาพกิจกรรม
 
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพ
"EdPEx Tools & best practice Sharing หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด
ภาพบรรยากาศงาน TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2022
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปิยชาติ 2 มธ. ศูนย์รังสิต
🌼 คลิ๊ก VDO กิจกรรม
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม TU - QD Day "สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน"
วันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมนานาชาติ 500 ที่นั่ง ห้อง 2014 ชั้น 2
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด

ระบบ Online

ระบบ TU-QA Online

.

More Detail
ระบบ e-Smart

.

More Detail
ระบบ KM

.

More Detail
ระบบรับข้อร้องเรียน

.

More Detail