Loading...
ปฏิทินกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย
รายละเอียด

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมแนะนำ

แผน Grooming 2022
รายละเอียด
Activities
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-QA Day)

สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมนานาชาติ 500 ที่นั่ง ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

MoreDetail
ประกาศผลรางวัล กิจกรรมวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ( TU-QD Day)

“สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน”
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทผลงาน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย ดังนี้
   1. TU-Best Practices
   2. TU-Continuous Quality Improvement
   3. TU-Service excellence
   4. TU-Innovation
หมายเหตุ. ทุกระดับรางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศ

MoreDetail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนข้อกำหนดเกณฑ์บริหารคุณภาพ ISO9001: 2015”

เลื่อน อบรมจากวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็น วันที่ 10 - 11 และ 18 มกราคม 2566
เวลา 08.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ กำหนดการจะประกาศอีกครั้ง

MoreDetail

ระบบ Online

ระบบ TU-QA Online

.

More Detail
ระบบ e-Smart

.

More Detail
ระบบ KM

.

More Detail
ระบบรับข้อร้องเรียน

.

More Detail