ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Ranking
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
QS World University Ranking 2016
601-650
     
QS World University Ranking 2015
601-650
     
         
QS World University Ranking 2014
601-650
     
         
QS World University Ranking 2013
601-650
     
         
QS World University Ranking 2012
551-600
     
         
QS World University Ranking 2011
501-550
     
 

ที่มา :http://www.topuniversities.com/node/9096/ranking-details/world-university-rankings/2016