ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
           
  กณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล