รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

QS World University Ranking by Subject 2018

#601-650
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2018 #601-650
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017 #601+
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2016 #601+
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2015 #601+
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2014 #601+
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2013 #551
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2012 #501
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2011 #451