ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria Overview)” วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันนอกศึกษา (ลงทะเบียนภายใน 12 มกราคม 2561)