แผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559  
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2554