ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
  คณะกรรมการจัดการความรู้ คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         
  รายงานการประชุม  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559  
           
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2558  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558  
           
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2557  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2557  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2557  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2557  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2557  
           
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2556  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2556  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2556  
           
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2555  
           
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2553  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2553  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2553  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2553